Podmínky zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také "GDPR") a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

Název společnosti, společností zapsanou v obchodním rejstříku , se sídlem Ž, IČ: , DIČ: .
(dále jen jako "Správce")

Kontaktní údaje správce

Email: info@vejletuj.cz, poštovní adresa viz adresa správce

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Společnost, IČ, DIČ, v případě rezervace právnickou osobou
  • Název organizace, v případě rezervací skupin

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a můžete tento souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 5 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na webové adrese https://www.vejletuj.cz. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených na rezervačním formuláři

Odesláním rezervačního formuláře jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat v souvislosti s organizací zvolené volnočasové aktivity. Tento souhlas jste udělil na období 5 let ode dne odeslání registračního formuláře a můžete jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu můžete provést pomocí zaslání emailu na adresu info@vejletuj.cz.

Zpracování osobních údajů uvedených na poptávkovém formuláři pro objednání organizace volnočasové aktivity

Odesláním formuláře jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat v souvislosti s zajištění organizace volnočasových aktivit. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání registračního formuláře a můžete jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?


Právo odvolat souhlas se zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete e-mailem či písemně na kontaktní adrese.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů, a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete e-mailem či písemně na kontaktní adrese.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů správce e-mailem či písemně na kontaktní adrese.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem či písemně na kontaktní adrese.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem či písemně na kontaktní adrese.


Tyto podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnosti 1. 8. 2022.